Languages

  • Nederlands
  • English

turnhout

img

Subsidie voor warmtenet Turnhout

Vlaamse regering steunt toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming

In het noorden van Turnhout is een nieuwe, duurzame wijk gepland op de Heizijdse Velden. De nieuwe verkaveling bestaat uit twaalf projectzones. Het is daarbij de bedoeling om één van de meest duurzame wijken in Vlaanderen te bouwen, voorzien van een warmtenet.

Read more
img

Lange weg te gaan voor aardgasloze verkavelingswijken in Vlaanderen

Eén op vier Vlamingen woont op een verkaveld perceel. Om klimaatdoelstellingen te behalen zullen ook zij tegen uiterlijk 2050 volledig losgekoppeld moeten zijn van fossiele brandstoffen voor verwarmingstoepassingen. In Turnhout experimenteerden burgerbeweging De Koep, Kelvin Solutions en SVG architectuur in samenwerking met de inwoners van de Jef Buyckxstraat hoe dat in het werk zou kunnen gaan. Daarbij werd onderzocht hoe aardgas overbodig kan worden in een bestaande verkavelingswijk.

Read more