Languages

  • Nederlands
  • English

van gas los

img

Lange weg te gaan voor aardgasloze verkavelingswijken in Vlaanderen

Eén op vier Vlamingen woont op een verkaveld perceel. Om klimaatdoelstellingen te behalen zullen ook zij tegen uiterlijk 2050 volledig losgekoppeld moeten zijn van fossiele brandstoffen voor verwarmingstoepassingen. In Turnhout experimenteerden burgerbeweging De Koep, Kelvin Solutions en SVG architectuur in samenwerking met de inwoners van de Jef Buyckxstraat hoe dat in het werk zou kunnen gaan. Daarbij werd onderzocht hoe aardgas overbodig kan worden in een bestaande verkavelingswijk.

Read more