Beweging rond diepe geothermie

Ontwikkelingsbedrijf in wording

Drie Kempense ondernemers, Vic Swerts van de siliconenmastodont Soudal, Jan Tormans van het gelijknamige ingenieursbedrijf en Paul Lauwers van de deuren- en ramenproducent Profel investeren samen 3,8 miljoen euro in een net opgerichte spin-off van VITO die de opgedane kennis over diepe geothermie moet verzilveren. De komende tien jaar droomt het bedrijf ervan om een tiental geothermiecentrales te ontwikkelen en naar de markt brengen.

Na succesvolle voorbeelden in het buitenland en nabij Bergen (Saint-Ghislain), een proefproject in Mol en een eerst industrieel project bij Janssen Pharmaceutica wordt zo de wens uitgesproken om een versnelling hoger te schakelen in de Kempen.

Ondertussen beweegt het ook letterlijk

Op zondag 23 juni 2019, 2 dagen na het beëindigen van een operationele periode, heeft er zich een geïnduceerde aardbeving (2.1 op de schaal van Richter) voorgedaan nabij de injectieput onder Dessel. Op zich is het risico op (micro)seismiek bij geothermie een bekend gegeven. In het verleden is hierover mogelijk onvoldoende duiding gegeven, waardoor nu een zekere ongerustheid ontstaat. De experten van Vito geven aan op basis van eerste onderzoeksresultaten dat het mogelijk moet zijn om de centrale zo uit te baten dat er geen sterkere bevingen meer zullen plaatsvinden. Risico's helemaal uitsluiten kan niet, maar maximale beheersing en nauwe opvolging wordt gegarandeerd.

In het buitenland leidt men de weg

Opnieuw wordt duidelijk dat innovatie soms een lastig parcours is. Hoewel er kinderziektes opduiken, tonen buitenlandse voorbeelden maar ook de technisch-wetenschappelijke resultaten in Vlaanderen aan dat diepe geothermie als technologie mooie kansen biedt. Daarbij is het wel van groot belang dat met de nodige omzichtigheid en juiste expertise rond tafel verder wordt gewerkt en dat opgedane ervaringen worden gedeeld tussen aspirant-projecten.

De belangrijkste vragen lijken dan ook niet technisch van aard. Wel of over-optimistische scenario's voor de uitrol van de technologie niet eerder verkeerde verwachtingen kunnen schetsen. Geothermie kan immers enkel rendabel toegepast worden mits een voldoende benutting van de beschikbare warmte. En daarvoor zijn er grootschalige collectieve warmtesystemen nodig. We staan echter nog maar aan de start van de uitrol van warmtenetten in Vlaanderen. Laat ons daar dan vooral op inzetten, en erover waken dat de kar niet voor het paard wordt gespannen? Ook hier kunnen we leren van onze collega's in de omliggende landen en Scandinavië!


Bron:
tijd.be, vito.be, foto: (c) Hollandsehoogte, BELGA

25-06-2019
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie