Talen

  • Nederlands
  • English

Hot topics
over duurzame warmte.

Janssen pioniert met industriële toepassing van diepe geothermie in Vlaanderen

Janssen pioniert met industriële toepassing van diepe geothermie in Vlaanderen

Wordt aardwarmte de nieuwe energiebron? Als het van Janssen Pharmaceutica afhangt wel. Het bedrijf in Beerse wil diepe geothermie gebruiken als hernieuwbare energiebron, gekoppeld aan een warmtenetwerk van de 4e generatie. Dat is goed én voor het milieu én voor de energiefactuur. Twee vliegen in één klap. Maar eerst moeten nog enkele hindernissen worden weggewerkt...


Toch is Janssen overtuigd van de duurzame mogelijkheden van aardwarmte en wil een voorbeeld zijn voor andere industriële spelers in België en daarbuiten. Wie vandaag niet begint, is morgen hopeloos achterhaald. Vanuit die visie en maatschappelijke verantwoordelijkheid betrekt Janssen alle actoren en partners (van beleidsmakers over energie-experten tot belangenverenigingen) bij de uitrol van zijn strategie op lange termijn.


Hoe dieper, hoe energierijker

Geothermie is de techniek om energie te halen uit de warmte die opgeslagen is in de aarde. Zo heerst er in de kern van de aarde een hitte van om en bij de 6.000 graden Celsius. Op plaatsen waar in de gesteenten onder het aardoppervlak voldoende warmtevoerende waterlagen zitten, kan met diepe boorputten dat warme water naar boven worden gehaald en als energie worden gebruikt. Wetenschappers toonden aan dat vooral in de Kempen de ondergrond geschikt is om aardwarmte uit de grond te halen.


Janssen in Beerse overweegt om zijn bestaande stookinstallatie te vervangen door een installatie die gebruikmaakt van aardwarmte. Als dat project lukt, zal Janssen de eerste industriële speler in België zijn die deze duurzame energiebron toepast. “Onze site verbruikt het meeste energie van alle Johnson & Johnson-sites (het moederbedrijf van Janssen) wereldwijd. Zo verbruiken we op onze campus evenveel elektriciteit als 38.000 gezinnen”, weet Eric Snoeckx, directeur innovatie en netwerking.


Om de energiekosten binnen de perken te houden, zoekt Janssen alternatieve energiebronnen. “Geothermie is een optie”, licht Hartwin Leen, manager Energiesystemen, toe. “Als we aardwarmte aanboren op een diepte van 2,4 kilometer bereiken we een temperatuur van 90 graden. Hiermee worden we zelfvoorzienend voor koeling en verwarming. Gaan we nog wat dieper tot 3,5 kilometer, dan komt een temperatuur van 120 graden binnen bereik. In dit geval kunnen we ook elektriciteit opwekken.”


Met aardwarmte kan Janssen zijn CO2-uitstoot met meer dan 25% verminderen. - Hartwin LeenMinder energiekosten

Maar zo’n project is complex en bijzonder duur. “Een project gebaseerd op de kleinste boring kost naar schatting 20 miljoen euro, bij de diepste boring ruim 50 miljoen”, legt Hartwin Leen uit. “En dan houden we nog geen rekening met de onderzoekskosten. Het buitenland heeft al ruime ervaring met aardwarmte, ook onze dichtste buren Duitsland en Nederland.” Zelfs in België werd lang geleden al gebruikgemaakt van aardwarmte. Turnhout bijvoorbeeld verwarmde zijn voormalige zwembad sinds 1957 met aardwarmte. En in de jaren ‘80 werd een succesvolle boring uitgevoerd in Merksplas-Beerse. “Toch is er nog heel wat onderzoek nodig om de samenstelling van de diepe ondergrond te leren kennen.”


Er zijn alvast verschillende goede redenen om te kiezen voor het gebruik van diepe geothermie. Aardwarmte is steeds beschikbaar ongeacht de weersomstandigheden en het is ook nog eens een prijsstabiele energiebron. “Bovendien maakt aardwarmte ons onafhankelijker van de toelevering van bijvoorbeeld aardgas”, gaat Hartwin Leen verder. “Daarnaast is deze energiebron onuitputtelijk en worden er bij het gebruik geen broeikasgassen, zoals CO2 uitgestoten.” Een bij uitstek groene en duurzame energiebron dus.


Verankering in België

De keuze voor diepe geothermie past niet alleen binnen de duurzame bedrijfsvoering van Janssen, ook de internationale concurrentiepositie profiteert ervan. Immers, nu Amerikaanse bedrijven een grote troef in handen hebben met hun uiterst lage energiekost dankzij de exploitatie van schaliegas, moet ook de Europese industrie volop inzetten op het verlagen van de energiefactuur. “Zo kunnen we met aardwarmte onze energiekosten met bijna 20% drukken”, geeft Hartwin Leen als voorbeeld. “Op die manier helpt aardwarmte de Janssen-site in Beerse bij de interne competitie binnen onze Johnson & Johnson-groep en draagt ze bij tot de verankering van ons bedrijf in België. En dat is goed nieuws voor ons land en de economie.” Kortom, geothermie kan een win-winverhaal worden voor iedereen: Janssen, maatschappij en milieu.

Bron: 
www.janssenpharmaceutica.be, kanaalz.knack.be