Talen

  • Nederlands
  • English

Hallo, Ik ben Andries De Pauw.

Senior proces ingenieur.

Andries De Pauw

Opleiding & werkervaring

Andries is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur scheikunde aan de KULeuven. Bijkomend bekwam hij in 2013 het getuigschrift van de master-na-master in Industrial Management aan de universiteit van Gent.

Hij startte zijn loopbaan in 2008 als consultant bij Altran. Daarna werd hij in 2010 bij Oleon als proces ingenieur verantwoordelijk voor energiebeheer, met inbegrip van het benchmark convenant, ETS en energiebesparingsprojecten. Hij ondersteunde bijkomend de operationele collega's in troubleshooting en bij optimalisatie projecten.

In 2013 stapte hij als consultant over naar het operationele team verantwoordelijk voor energie- en nutsvoorzieningen bij Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson). Hij ondersteunde daar het project porfolio beheer en de masterplanning voor nutsvoorzieningen. Daarnaast zorgt hij voor projectopstart, met inbegrip van opbouw van de business cases en projectscope en -objectieven voor o.a. een WKK-project, wijzigingen aan koelwaternet, warmtenet op de industriële site, stoomproductie, ...)

Eind 2016 sloot Andries zich aan bij Kelvin Solutions. Daarbij ondersteunde hij onder andere de voorbereiding van het warmtenet van ISVAG (Wilrijk), en voerde hij de omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie uit voor warmteuitwisseling in Rijkevorsel-Beerse.

Andries is een beslagen procesingenieur, die weet hoe een industriële speler denkt en beslissingen neemt. Hij maakt daarbij de combinatie van technische expertise van energiesystemen, met de bredere kijk op business-waarde en de opbouw van een verkoopbaar project.