Talen

  • Nederlands
  • English

Hallo, Ik ben Bob De Maeijer.

Senior project ingenieur.

Bob De Maeijer

Opleiding & werkervaring

Bob is afgestudeerd als industrieel ingenieur aan de Karel De Grote Hogeschool in Hoboken. Hij startte zijn loopbaan bij Camfill waar hij verschillende projecten opvolgde tot na de uitvoering. Nadien was hij bij het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen verantwoordelijk voor de harmonisering van onderhoudsstrategieën voor onderhoud van grootschalige infrastructuur en materiaal in de haven (bruggen, sluizen, sleepboten, ...)

Vanaf 2006 ging hij aan de slag bij Eandis, eerst als teamleider exploitatie gas, verantwoordelijk voor uitbating en nieuwbouwwerken aan het lage- en middendruk gasnet van de regio Kempen. Na enkele jaren zette hij de stap naar uitvoeringscoördinatie van aanleg van nieuwe aardgas- elektriciteits- en telecommunicatienetten. Tenslotte groeide hij door tot diensthoofd planning Antwerpen-Mechelen.

Vanuit zijn zeer uitgebreide ervaring bij uitbating en wijzigingen van grootschalige nutsvoorzieningen brengt Bob een grote toegevoegde waarde bij Kelvin Solutions. Samenwerking met grote energieverbruikers, openbare besturen, studiebureau's en aannemers, maar ook de nodige soft-skills, communicatiestijl en gedrevenheid om samen succesvolle projecten te realiseren komen daarbij van pas.

Bob wil innoveren en treedt op als sr. project ingenieur met een passie om mensen mee te krijgen.