DOEN (energiemakelaar): Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit

Om wezenlijke stappen te zetten naar een koolstofarme economie moeten de nodige elementen aanwezig zijn om een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom is een duidelijk overzicht van vraag en aanbod van energie zoals biomassa, gas, elektriciteit en warmte noodzakelijk, evenals het structureel koppelen van geïnteresseerde partijen. Als er al een corresponderende vraag of aanbod is, zijn er momenteel weinig of geen spelers in de grensregio die zowel kennis als expertise combineren met effectieve ondersteuning. Daarnaast zien private bedrijven niet ten volle de economische haalbaarheid in het uitwisselen van energiestromen.

DOEN wil een methodologie uitwerken en testen die zowel economische criteria als maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden in rekening brengt. Dit zal als een openbare dienstverlening ingezet worden om mee het aantal duurzame uitwisselingsprojecten te versnellen, verhogen en verbeteren. DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars ermee concreet en gestructureerd aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

Dit project is mede mogelijk gemaakt in samenwerking en met de steun van volgende partijen: Europese Unie, Interreg Vlaanderen - Nederland, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, DOEN (energiemakelaar).

Kelvin Solutions neemt binnen het project de rol op van expert die onder andere een draaiboek zal uitwerken voor een warmte-uitwisselingsproject in diverse projectfasen.

DOEN onderzoekt volledig nieuwe pistes zoals een uitwisseling tussen Arcelor Mittal en kernen van de gemeenten Zelzate en Terneuzen. Ondanks de nabijheid van de havenindustrie wordt restwarmte niet gekoppeld naar nabijgelegen dorpskernen. DOEN wil de vraagzijde in kaart brengen en onderzoekt welke impact een uitbreiding van het warmtenet tot Terneuzen zou hebben. DOEN zet tevens in op verder te zetten trajecten, bijvoorbeeld De Wildert in Dongen (NL). Op de Wildert bevindt zich glasfabriek Ardagh Glas en Coca-Cola, één van de grootste bottelarijen van Europa. Zo zou een vergistingsinstallatie een deel van het gasverbruik van Ardagh kunnen vergroenen waarbij de restwarmte van de glasfabriek gebruikt kan worden om Coca-Cola en de vergister van warmte te voorzien en het digestaat te verwerken tot een biogebaseerd product.


07-03-2018
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie