Primeur: nieuwe woonwijk verzilvert industriële restwarmte

In Mortsel en Edegem komt het eerste warmtenet dat woningen verwarmt met industriële restwarmte. Een belangrijke primeur in Antwerpen, want het is hoog tijd dat we met de restwarmte van de industrie – die nu vaak zomaar de lucht wordt ingeblazen - huizen gaan verwarmen in plaats van de planeet.

De recent opgerichte bv Warmte Verzilverd, een samenwerking tussen energiecoöperaties ZuidtrAnt-W (een nieuw opgerichte zustercoöperatie van ZuidtrAnt cvba) en Ecopower aangevuld met experten van Kelvin Solutions, plant de aanleg van een warmtenet waar burgers mede-eigenaar van kunnen worden. Warmtebron is de fabriek van Agfa-Gevaert. Het bedrijf in Mortsel zet al jaren in op energie-efficiëntie, maar toch is er nog veel potentieel om de ongebruikte restwarmte te benutten. Warmte Verzilverd zal die afvangen en via het warmtenet vervoeren naar de 350 nieuwbouwwoningen van de gemengde woonwijk die ontwikkelaar Revive in Edegem gaat bouwen op zo’n 500 meter van de site van Agfa-Gevaert.

De eerste levering van warmte wordt voorzien begin 2021. Voor de toekomst wordt aan de leveringskant gekeken naar uitbreiding naar andere wijken en gemeenten en aan de voedingskant naar het gebruik van andere restwarmte en hernieuwbare warmtebronnen.

Een coöperatief warmtenet

Het project wordt hoofdzakelijk gefinancierd met burgerkapitaal via de twee energiecoöperaties. ZuidtrAnt-W en Ecopower zetten zich in om onze energievoorzieningen op een democratische manier te verduurzamen door de burger zelf mede-eigenaar te maken. Binnenkort volgt dan ook een oproep naar zo veel mogelijk omwonenden, toekomstige warmte-klanten, medewerkers van Afga-Gevaert en andere geïnteresseerden om coöperant te worden.

Deze primeur in Antwerpen – industriële restwarmte benutten voor residentiële verwarming – is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen lokale besturen, het provinciebestuur, een innovatief industrieel bedrijf, twee burgercoöperaties, een duurzame projectontwikkelaar en een ambitieus studiebureau. Warmte Verzilverd hoopt ook van de Minister van Energie Zuhal Demir steun te krijgen voor dit specifieke project en voor de ontwikkeling van warmtenetten in de toekomst.

Kraaltje aan een lange ketting

Warmte Verzilverd wil dit project ook inzetten als good practice om andere gemeenten, ontwikkelaars, burgers en bedrijven te inspireren zodat steeds meer warmtenetten worden aangelegd. Op termijn zou dit project zo een kraaltje moeten worden in een lange ketting in de zuidrand van Antwerpen van decentrale maar onderling verbonden warmtenetten die samen invulling geven aan de urgente nood om onze warmtevoorzieningen te verduurzamen.


Bron:
De Standaard, Warmte Verzilverd, Foto (c) BELGA

18-11-2019
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie